O Nama

 

Lovačko udruženje „Jagodina“ iz Jagodine osnovano je 1895. Godine u Jagodini, i kao prvi predsednik izabran je Sreten Nikolić  direktor jagodinske gimnazije profesor prirodnih nauka.

Danas je Lovačko udruženje „Jagodina“ jedna savremena lovačka organizacija koja gazduje lovištem „Lipar“ u ukupnoj površini od 33.646 ha., na delu teritorije opštine Jagodina u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu Republike Srbije i pratećim pravilnicima iz ove oblasti.

Lovište

Lovište „Lipar“ u ukupnoj površini od 33.646 hektara je kombinovanog tipa. Ravničarsko-brežuljkastog. Područje lovišta pored grada Jagodina obuhvata i 35 seoskih naselja.
Lovište uglavnom obuhvata proširenu kotlinu reke Velike Morave u pravcu Jug-Sever, te više zemljišne elemente koji u pravcu istok-zapad gravitiraju kotlini, odnosno u pravcu zapada prema planini „Crni Vrh“ i u pravcu juga i jugo-istoka planini „Juhor“.
Lovište se nalazi u centralnom delu Srbije , pripada Pomoravskom okrugu i komunikacije i putni pravci su razvijeni od pravca Beograda i pravca Niša povezano je sa auto putem i železničkom prugom, a kominikacije u samom lovištu su veoma razvijene.
Glavne  gajene vrste divljači u lovištu su od krupne divljači su Srna ( Capreolus capreolus lL.) i Divlja Svinja (Sus scrofa L.)a od sitne divljači Zec (Lepus europeus Pall), Fazan ( Phasianus spp.), Poljska Jarebica (Perdix perdix L.) kao i prateće vrste preletne divljači – Divlje patke ( rod Anas spp.), Divlji golub (Columba palumbus L.), Grlica (Streptopelia turtur L.), Prepelica ( Coturnix coturnix L).
Od vrsta iz roda zveri najzastupljenije su vrste – Šakal (Canis aureus L.), Lisica (Vulpes vulpes L.), Divlja mačka (Felix silvestris Schreber).

 

Imovina

Lovačko udruženje „Jagodina“ iz Jagodine u svom vlasništvu poseduje poslovnu zgradu sa garažom – sedište udruženja u ulici Đure Jakšića 25. u Jagodini, Lovački dom Restoran „ Potok“ na izletništu Đurđevo Brdo, fazaneriju sa inkubatorskom stanicom kapaciteta preko 16.000 fazanskih pilića , za naseljavanje u svoje lovište i prodaju drugim zainteresovanim lovištima, kao i ograđeni plac površine 1 hektar mesto zvano –„Borići – Lipar“ na kome je u toku realizacija projekta izgradnje još jednog lovačkog doma sa smeštajnim kapacitetima, volijera za fazane, kao i strelišta za lovačke discipline.
U lovištu se nalazi veliki broj lovih i lovno- tehničkih objekata kao što su stabilne čeke 120, pomoćne čeke 200, hranilišta za krupnu divljač 80, hranilišta za sitnu divljač 200, solišta 250, volijere za fazane po sekcijama 15.

 

Članstvo i stručna služba

U udruženju ima preko 650 redovnih članova  raspoređenih po sekcijama u okviru revira u lovištu kojih ima 8. Lovačko udruženje ima profesionalnu stručnu službu koja se sastoji od stalno zaposlenih radnika- Upravnika lovišta, lovočuvara  radnika na fazaneriji , administrativnih radnika  koji su opremljeni modernim sredstvima za rad u vidu 2 terenska vozila, službenim oružjem, dogledima, foto opremom za nadzor i praćenje stanja divljaći u lovištu, dogledima, radio vezom, računarskom opremom, uniformama i sl.

 

Turistički Lov

Turistički lov u lovištu ima dugu tradiciju, još iz 60-tih godina prošlog veka kada su prve grupe italijanskih lovaca počele da posećuje lovište u lovu na preletnu divljač-Divlje Golube grivaše, Grlice, Prepelice.... Sa izgradnjom fazanerije 1962. godine  stvorili su se uslovi za intenzivno naseljavanje fazana u lovište koji je pored Zeca i poljske jarebice omogućio i odličnu ponudu na ove vrste divljači.
U sklopu lovišta odvojeno je dva posebna revira za izvođenje turističkih lovova na fazana i zeca „Rit“ i „Glogovačke bare“ površine cca.700 hektara gde se lov izvodi uz pomoć obučenih pasa ptičara pretragom.
Preletna divljač divlje patke, prepelice, grlice i divlji golubovi love se na celoj teritoriji lovišta na pogodnim parcelama(strnjištima i suncokretištima).

Brojnost krupne divljači, Srneće i divljih svinja dostigli su kapacitete lovišta, tako da se u toku jedne lovne sezone odstreli 90 srndaća i 50 divljih svinja.

Kvalitet srndaća i divljih veprova je izvaredan i odlikuje se odličnim genetskim osobinama. Zreli srndaći  (6-7 godina) često u kategoriji preko 550 grama (bruto) sa trofejima preko 130 cic-a,  a kljove divljih veprova preko 21,oo cm i trofejima preko 123,20 cic-a.
Lov se obavlja sa visokih čeka ili pirshom uz stručnog pratioca.

Smeštajni kapaciteti su bogati i raznovrsni u mnogobrojnim hotelima, hostesima i pansionima uz odličnu uslugu i bogatu i raznovrsnu domaću kuhinju.

krata jagodina  karta lovačkog udruženja jagodina  karta lovačkog udruženja jagodina

 

Lovački Savez Srbije

Yu Portal Srbija

Raskrsnica Linkova